උදා වී ඇත්තේ ක්‍රිකට් ජයග්‍රාහී දිර්ඝ ගමනේ ආරම්භයයි – ක්‍රිකට් සභාපති පවසයි

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දුෂ්කර හා අමාරුම යුගය දැන් අවසාන වී ඇත.  දැන් උදා වී ඇත්තේ... 

Malinga issued six month suspended sentence and 50% fine

Colombo, 27th June 2017, Sri Lanka Cricket today announced the outcome of the Disciplinary Inquiry held against national player Lasith Malinga with regard to his breach of Tour Contract. The special inquiry... 

VIDEO: Zimbabwe tour of Sri Lanka 2017 Press Conference

 
Read More →

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නිවැරදි පාද චලනයට විශේෂඥ සහය

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පාද ක්‍රියාකාරීත්වය (පාදචලනය) නිවැරදිව සිදු කළ යුතු... 

Player fitness imperative to optimize fielding

Player fitness and improving the fielding levels is indeed a high priority factor in Sri Lanka’s thrust to mounting the international ladder of ICC team rankings. Presently, Sri Lanka is 7th in Test... 

Emergency ExCo called – Malinga to face inquiry for breach of contract terms

Colombo, 27th June 2017 Sri Lanka Cricket today announced that it had called an Emergency meeting of its Executive Committee at 7 pm at SLC Headquarters in order to table & regularize the following... 
Zimbabwe tour of Sri Lankamore[+]
ICC Champions Trophymore[+]
Women's Cricketmore[+]
SLC Super Provincial Limited Over Tournamentmore[+]
Bangladesh tour of Sri Lanka 2017more[+]
Sri Lanka A Teammore[+]
SL tour of Australia 2017more[+]
ICC WWCQ 2017more[+]
Youth Asia Cup 2016more[+]
Schools Cricketmore[+]
Under 19more[+]
Cricket Aidmore[+]
Twitter Updates
Image Gallerymore
Bangladesh tour of SL 2017 - Tickets

WhatsApp Image 2017-03-23 at 1.50.28 PM

CLOSE