පරාජය වූ ටෙස්ට් තරගාවලියෙන් ඉගෙනගත යුතු දෑ බොහෝය

දකුණු අප්‍රිකා ටෙස්ට් තරගාවලිය තරග 0 – 3 කින් පරාජයට පත් වූ ශ්‍රී ලංකා ටෙසට්... 

Suranga Lakmal – a find in art of swing bowling

Swing bowling is an art when perfected to good measure is a thing of beauty to watch! The flying action, the foot rotation, and above all the two arms that dictate that final fling; one fronted up lending... 

Outcome of the discussion with National team by officials held today

Colombo: Bouncing back graciously from a crushing defeat, Sri Lanka’s youngest test team led by Captain Angelo Mathews engaged in a lengthy discussion with President of Sri Lanka Cricket Hon. Thilanga... 

President Sri Lanka Cricket selects Jaffna for a new Intl’ Cricket Stadium

Giving every outstanding cricketer a “just and fair” opportunity to represent Sri Lanka is the underlying theme of Sri Lanka Cricket’s ambitious National Development Plan for 2017. To achieve... 

Dominant South Africa completes series sweep

Sri Lanka goes down by an innings and 118 runs inside three days in third and final Test South Africa beat Sri Lanka by an innings and 118 runs inside three days in the third and final Test at the... 

Amla 125* in 100th Test, Duminy 155 boost South Africa

Duo puts on 192-run stand for third wicket as home side finishes Day 1 of third Test against Sri Lanka at 338 for 3 Amla was unbeaten on 125, with 16 fours. Hashim Amla rose to the occasion in his... 
SL tour of South Africa 16/17more[+]
Youth Asia Cup 2016more[+]
Sri Lanka tour of Zimbabwemore[+]
Sri Lanka A Teammore[+]
Australia tour of Sri Lankamore[+]
Women's Cricketmore[+]
Schools Cricketmore[+]
Under 19more[+]
Cricket Aidmore[+]
ICC WT20 2016more[+]
Asia Cup T20more[+]
Twitter Updates
Image Gallerymore