පිට පළාත් ක්‍රිකට් සංවර්ධනයට පුහුණුකරුවන් 700කගේ සේවය

Western Province District Coach Education Program_CIMG2425

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශය මගින් මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරන අදියර I,II හා III පාඨමාලාවන් සමත් පුහුණුකරුවන් රට පුරා සේවයේ යෙදීමෙන් පළාත් මට්ටමෙන් සීඝ්‍ර ක්‍රිකට් සංවර්ධනයක් උදා කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ. මේ වැඩසටහන යටතේ පාසල් පුහුණුකරුවන් හත්සියයකට අදියර I,II හා III පුහුණු බලපත්‍ර නැවත දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ. පසුගිය ජනවාරි සිට මේ දක්වා පුහුණු සැසිවාර කිහිපයක්ම රටපුරා පවත්වා ඉන් පුහුණුකරුවන් 350ක් සුදුසුකම් ලබා සිටින අතර මෙම සංඛ්‍යාව හා සමාන තවත් පිරිසක් මේ වසර මැදවන විට තම පාඨමාලාවන් සාර්ථකව හදාරා නිමකරනු ඇතැයි ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානි හේෂාන් ද මෙල් මහතා ප්‍රකාශ කරයි. බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ, ගම්පහ හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හිද , නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපු, අම්පාර හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලත්, උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර,පොළොන්නරුව හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන්හිත්, මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය, මහනුවර… Read More →

700 existing coaches undergo SLC’s Coaching License renewal program

Ampara District Coach Education Program_DSC05583

The country’s domestic cricket will benefit by Sri Lanka Cricket’s coaching license renewal programme that will see approximately 700 Level-1, 2 & 3 coaches at district level serving the domestic schools. This program is aimed at uplifting the communication skills and improving the standards in transferring player skills into their games. Under this programme, several coaching clinics have been conducted and already 350 coaches have qualified and a similar number will complete the course by Mid-of this year. This program was conducted on a provincial basis covering Colombo, Kalutara and Gampaha districts in the Western Province, Batticaloa, Ampara and Trincomalee in the East, Anuradhapura, Polonnaruwa and Matale in North Central, Nuwara-Eliya, Kandy and Kegalle in the Central and Puttalam and… Read More →

SLC conducts two more ICC Level 01 Coaching Programs

ICC Level 01 Course conducted at Pallekele Intl. Cricket Ground (1)

Media Release  21st March 2019  Sri Lanka Cricket conducted another two ICC Level 01 Coaching programs in the recent weeks, with the attendance of 48 School and Club Level Coaches, from several areas of the country. The first of these two programs was held at the Rangiri Dambulla International Cricket Stadium covering the areas of Matale, Polannaruwa, Anuradhapura and Dambulla and was taken part by 24 Coaches. The second program was conducted at the Pallekele International Cricket Stadium with participants coming from Nuwara-Eliya, Kegalle and Kandy Districts.  This program also had the attendance of 24 Coaches. The ICC Level 1 Course focuses on imparting coaches with knowledge in the areas of fast bowling and spin bowling, fielding and wicket keeping,… Read More →

SLC Conducts ICC Level 01 Coaching Program

ICC Level 01 Course Conducted at RPICS (3)

Media Release 06th February, 2019 Sri Lanka Cricket conducted two programs in ICC Level 01 Coaching Course in the recent weeks for nearly 50 schools and club level coaches; who came from several parts of the country. Conducted by the Coach Education Unit of the SLC, the first of it was held from the 22nd to 25th January at the SLC High Performance Center at RPICS, while the second program was held from the 30th January to 02nd February, in the District of Ampara. The Colombo program had coaches from areas such as Panadura, Kalutara; Matugama and Moratuwa, while the 02nd program had coaches from Ampara, Batticaloa and Trincomalee Districts. The ICC Level 1 Course focuses on imparting coaches with… Read More →

An ICC Global Level 3 Coaching Course is currently underway in Sri Lanka

Participants at ICC Coach Educators and officials  of the Coach Education Unit posing for a photograph

Media Release 06th December, 2018 The International Cricket Council is currently conducting the ICC Global Level 3 Coaching Course in Sri Lanka. 24 participants are taking part in this course, while 19 of them are former national players. Ex-national players are Rangana Herath, Dhammika Prasad, Chamara Silva; Ajantha Mendis; Ravindra Pushpakumara, Chamila Gamage, Darshana Gamage, Jehan Mubarak; Gayan Wijekoon; Sajeewa De Silva; Sajeewa Weerakoon; Niroshan Bandaratilleke; Saman Jayantha; Muthumudalige Pushpakumara; Sachith Pathirana; Thilina Kandamby; Malinda Warnapura and Indika De Seram The 06-day course, which commenced on the 06th December, 2018 is organized by the Coach Education Unit of Sri Lanka Cricket and is conducted at the NCC premises. ICC Coach Educators Mr. Ziyaad Parker, Mr. Ashley Ross and Mr. Roland… Read More →