පිට පළාත් ක්‍රිකට් සංවර්ධනයට පුහුණුකරුවන් 700කගේ සේවය

Western Province District Coach Education Program_CIMG2425

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශය මගින් මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරන අදියර I,II හා III පාඨමාලාවන් සමත් පුහුණුකරුවන් රට පුරා සේවයේ යෙදීමෙන් පළාත් මට්ටමෙන් සීඝ්‍ර ක්‍රිකට් සංවර්ධනයක් උදා කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ. මේ වැඩසටහන යටතේ පාසල් පුහුණුකරුවන් හත්සියයකට අදියර I,II හා III පුහුණු බලපත්‍ර නැවත දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ. පසුගිය ජනවාරි සිට මේ දක්වා පුහුණු සැසිවාර කිහිපයක්ම රටපුරා පවත්වා ඉන් පුහුණුකරුවන් 350ක් සුදුසුකම් ලබා සිටින අතර මෙම සංඛ්‍යාව හා සමාන තවත් පිරිසක් මේ වසර මැදවන විට තම පාඨමාලාවන් සාර්ථකව හදාරා නිමකරනු ඇතැයි ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානි හේෂාන් ද මෙල් මහතා ප්‍රකාශ කරයි. බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ, ගම්පහ හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හිද , නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපු, අම්පාර හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලත්, උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර,පොළොන්නරුව හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන්හිත්, මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය, මහනුවර… Read More →

700 existing coaches undergo SLC’s Coaching License renewal program

Ampara District Coach Education Program_DSC05583

The country’s domestic cricket will benefit by Sri Lanka Cricket’s coaching license renewal programme that will see approximately 700 Level-1, 2 & 3 coaches at district level serving the domestic schools. This program is aimed at uplifting the communication skills and improving the standards in transferring player skills into their games. Under this programme, several coaching clinics have been conducted and already 350 coaches have qualified and a similar number will complete the course by Mid-of this year. This program was conducted on a provincial basis covering Colombo, Kalutara and Gampaha districts in the Western Province, Batticaloa, Ampara and Trincomalee in the East, Anuradhapura, Polonnaruwa and Matale in North Central, Nuwara-Eliya, Kandy and Kegalle in the Central and Puttalam and… Read More →

SLC’s Centre of Excellence at Pallekelle a boon to national cricket: Three more to be set up

  The mooting of Sri Lanka Cricket’s Centre of Excellence project, a far sighted vision during the presidency of Mr. Thilanga Sumathipala, is viewed as a big leap forward in the furtherance of the country’s cricket. The ambitious project envisaging the setting up of four centers of excellence in Sri Lanka found fruition with the first of its kind being established at Pallekelle in Kandy. It has been a boon to cricketers in further fine honing their skills. Under this project, steps have been taken to set up centers of excellence in Dambulla, Galle and Colombo as well in the near future as earmarked by Mr. Sumathipala during his tenure as SLC president. A centre of excellence is an indoor… Read More →

SLC conducts two more ICC Level 01 Coaching Programs

ICC Level 01 Course conducted at Pallekele Intl. Cricket Ground (1)

Media Release  21st March 2019  Sri Lanka Cricket conducted another two ICC Level 01 Coaching programs in the recent weeks, with the attendance of 48 School and Club Level Coaches, from several areas of the country. The first of these two programs was held at the Rangiri Dambulla International Cricket Stadium covering the areas of Matale, Polannaruwa, Anuradhapura and Dambulla and was taken part by 24 Coaches. The second program was conducted at the Pallekele International Cricket Stadium with participants coming from Nuwara-Eliya, Kegalle and Kandy Districts.  This program also had the attendance of 24 Coaches. The ICC Level 1 Course focuses on imparting coaches with knowledge in the areas of fast bowling and spin bowling, fielding and wicket keeping,… Read More →

77 First Class Cricketers gets SLC Domestic Player Contracts

Contracted Players pose for a Photograph with Honorable Minister of Sports and SLC officials

Media Release  21st February, 2019 Sri Lanka Cricket Wednesday (20th February, 2019) provided 77 First Class Cricketers with annual domestic player contracts. The ‘Players’ were selected for contracts based on the performances shown during the Major Club Tournament of 2017/18 season. 26 first class players who performed at the highest level during the concluded domestic season; 22 players under the ‘Emerging Category; ‘ 06 former national players and 12 national players, who have represented Sri Lanka in the recent past, but not considered for main contracts, are among the players selected to be given new contracts for the year 2018/2019 season. The Selection of players to hand over contracts, which totals to a collective annual sum of Rs. 65 million… Read More →

SLC Conducts ICC Level 01 Coaching Program

ICC Level 01 Course Conducted at RPICS (3)

Media Release 06th February, 2019 Sri Lanka Cricket conducted two programs in ICC Level 01 Coaching Course in the recent weeks for nearly 50 schools and club level coaches; who came from several parts of the country. Conducted by the Coach Education Unit of the SLC, the first of it was held from the 22nd to 25th January at the SLC High Performance Center at RPICS, while the second program was held from the 30th January to 02nd February, in the District of Ampara. The Colombo program had coaches from areas such as Panadura, Kalutara; Matugama and Moratuwa, while the 02nd program had coaches from Ampara, Batticaloa and Trincomalee Districts. The ICC Level 1 Course focuses on imparting coaches with… Read More →

An ICC Global Level 3 Coaching Course is currently underway in Sri Lanka

Participants at ICC Coach Educators and officials  of the Coach Education Unit posing for a photograph

Media Release 06th December, 2018 The International Cricket Council is currently conducting the ICC Global Level 3 Coaching Course in Sri Lanka. 24 participants are taking part in this course, while 19 of them are former national players. Ex-national players are Rangana Herath, Dhammika Prasad, Chamara Silva; Ajantha Mendis; Ravindra Pushpakumara, Chamila Gamage, Darshana Gamage, Jehan Mubarak; Gayan Wijekoon; Sajeewa De Silva; Sajeewa Weerakoon; Niroshan Bandaratilleke; Saman Jayantha; Muthumudalige Pushpakumara; Sachith Pathirana; Thilina Kandamby; Malinda Warnapura and Indika De Seram The 06-day course, which commenced on the 06th December, 2018 is organized by the Coach Education Unit of Sri Lanka Cricket and is conducted at the NCC premises. ICC Coach Educators Mr. Ziyaad Parker, Mr. Ashley Ross and Mr. Roland… Read More →

Level Two Coaching Course gets underway

Level 2 Coaching Workshop underway (3)

Media Release 16th October, 2018 Sri Lanka Cricket’s Coach Education Unit commenced a Level two Coaching Course this morning ( 16th October, 2018) for nearly 20 participants, who represents various levels of Sri Lankan Cricket. The six day course, which is conducted at the High Performance Center of the SLC at the R. Premadasa Stadium is taken part by School Coaches, Club Coaches and also former and present national cricketers such as Rangana Herath; Ajantha Mendis, Nuwan Kulasekara, and Dhammika Prasad. Sri Lanka women’s team player Prasadini Weerakkody is also a participant at this coaching course. “This is a special course, and the main objective of this is to enhance the coaching knowledge of the modern game of all attendees’;… Read More →

Timely action helped avert major financial fraud – SLC’s Competent Authority

SLC Media Briefing_254A5819

The Competent Authority of Sri Lanka Cricket (SLC), Mr. Kamal Pathmasiri addressing the media on Thursday  emphasized the fact that timely action by the top brass of SLC had enabled to thwart what would have been a major financial fraud had the culprit or culprits succeeded in pulling it off. Commenting on the issue at the SSC Marquee at a press briefing to enlighten the media on the foiling of the attempted embezzlement of US $ 5.5 million of SLC’s media rights sponsorship funds due from Sony TV, Mr. Pathmasiri said, “We have been very transparent on this. I must say that the chief executive officer and chief operations officer of Sri Lanka Cricket acted very promptly to foil the… Read More →

SLC launched the program to felicitate ex-cricketers

Ex Cricketers pose for a group photograph

Media Release 05th September, 2018 Sri Lanka Cricket on Tuesday (04th September, 2018) launched the program to felicitate ex-cricketers, who represented Sri Lanka during the pre-test era. Among the first batch of cricketers, who were felicitated are Dr. H.I.K.Fernando, Daya Sahabandu, Amitha De Costa, M. Devaraj, T.B. Kehelgamuwa, N. Kodituwakku, A.C.M. Laffir; Ranjan Gunatilleke and Lasantha Rodrigo. This was done during a simple ceremony held at the Ministry of Sports, with the participation of; the Minister of Sports Honorable Faiszer Musthapa, Competent Authority of the SLC Mr. Kamal Pathmasiri and the SLC CEO Mr. Ashley De Silva. Under this latest scheme, which was initiated under the guidance of the Minister of Sports Honorable Faiszer Musthapa; SLC have selected 49 ex-cricketers… Read More →

Sri Lanka Cricket to felicitate 49 past cricketers

Media Release 03rd September, 2018 Sri Lanka Cricket under the guidance of Minister of Sports Honorable Faiszer Musthapa decided to felicitate 49 past cricketers, who represented Sri Lanka, prior to obtaining full membership of the ICC, as a move to honor them for the services rendered to Sri Lanka Cricket. Accordingly, SLC will offer grant ex-gratia payments for 12 cricketers, who are above 65 years of age and currently living in Sri Lanka. Each of the selected past cricketers will be given an ex-gratia payment of Rs. 25,000 per month, running up to one year and renewed thereafter at the discretion of the SLC Management. In addition, they will receive Rs. 150,000 per year for hospitalization subject to original bills… Read More →

SLC Demarcates responsibilities at International venues

Media Release Sri Lanka Cricket wishes to announce the following demarcation of responsibilities at International venues of the SLC. Accordingly, Mr. D. A. J Sampath, was appointed as the ‘’National Curator,’’ effective from 01st September, 2018. He will be responsible for the preparation of wickets and grounds at International venues. The appointment comes, following a recommendation made by Mr. Godfrey Dabrera Manager of International Venues and Stadiums of SLC to appoint a dedicated ‘’National Curator;’’ owing to the increased workload at International venues. Dabrera overlooked the preparation of grounds and wickets, before the appointment of the ‘’National Curator’’. Dabrera will continue to remain as the Manager of International Venues and Stadiums of the SLC and will be responsible for technical… Read More →