පිට පළාත් ක්‍රිකට් සංවර්ධනයට පුහුණුකරුවන් 700කගේ සේවය

Thanathillen-Eha_3

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශය මගින් මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක කරන අදියර I,II හා III පාඨමාලාවන් සමත් පුහුණුකරුවන් රට පුරා සේවයේ යෙදීමෙන් පළාත් මට්ටමෙන් සීඝ්‍ර ක්‍රිකට් සංවර්ධනයක් උදා කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ.

මේ වැඩසටහන යටතේ පාසල් පුහුණුකරුවන් හත්සියයකට අදියර I,II හා III පුහුණු බලපත්‍ර නැවත දීර්ඝ කිරීමට අපේක්ෂා කැරේ. පසුගිය ජනවාරි සිට මේ දක්වා පුහුණු සැසිවාර කිහිපයක්ම රටපුරා පවත්වා ඉන් පුහුණුකරුවන් 350ක් සුදුසුකම් ලබා සිටින අතර මෙම සංඛ්‍යාව හා සමාන තවත් පිරිසක් මේ වසර මැදවන විට තම පාඨමාලාවන් සාර්ථකව හදාරා නිමකරනු ඇතැයි ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානි හේෂාන් ද මෙල් මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

Western Province District Coach Education Program_CIMG2425

බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ, ගම්පහ හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හිද , නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපු, අම්පාර හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලත්, උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර,පොළොන්නරුව හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන්හිත්, මධ්‍යම පළාතේ නුවරඑළිය, මහනුවර හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රිකක්වලත් වයඹ පළාතේ පුත්තම හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක හා දකුණු පළාතේ ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

ක්‍රීඩක දක්ෂතා හදුනාගෙන ඒවා වර්ධනය කිරීම, ව්‍යායම් වැඩසටහන පෝෂ්‍යදායී විටමින් හා ආහාර පාන ලබා ගැනීම ඇතුළු ක්‍රීඩකයනගේ  ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අදාළ සියලු අංශ පිළිබදව මෙහිදී පුහුණුකරුවනට පුහුණුවක් ලබාදෙයි. පාසල් ක්‍රිකට් දෙදනික පුහුණු කටයුතු සදහා මෙය විශේෂයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන අතර එම පුහුණුකරුවන් වසර දෙකකටවරක් මෙම බලපත්‍ර නැවත අලුත් කර ගැනීම අනිවාර්යයවේ. මෙම බලපත්‍ර නොමැති කිසිවෙකුට පාසල් පුහුණුකරුවන් ලෙස ක්‍රියාකිරීමට අවසර නොදීමට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය තීරණය කර ඇත.

පාඨමාලාවන්ට සහභාගිවන සියලුම පුහුණුකරුවන් දැනටමත් පාසල්, අන්තර් සමාජ හෝ ක්‍රිකට් ඇකඩමියන්හි පුහුණුකරුවන් ලෙස ක්‍රියා කරන පුහුණුකරුවන්ව සිටීමද අනිවාර්යය කරුණක්ව තිබේ. පාඨමාලා සමත්වන පාසල් පුහුණුකරුවනට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලාංඡන සහිත සහතික පත්‍ර නිකුත් කැරේ. මේ පාඨමාලාවන් සම්පූර්ණ කර ඇති පුහුණුකරුවන්ගේ සේවය පමණක් ලබා ගන්නා ලෙස විදුහල්පතිවරුනගෙන් ක්‍රිකට් ආයතනයේ පුහුණු අධ්‍යන අංශය ඉල්ලා සිටී.

බන්දුල මොල්ලිගොඩ.

-The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of Sri Lanka Cricket-