බස්නාහිර කණ්ඩායම් සහ උතුර 19න් පහළ තරග ජය ගනී

Thanathillen Eha_1

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන අන්තර් පළාත් අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම හා දෙවන දින නිමාවට පත්වන විට බස්නාහිර පළාත (මධ්‍යම) බස්නාහිර පළාත (දකුණ) බස්නාහිර පළාත (උතුර) සහ උතුරු පළාත ජයග්‍රහණ අත්කර ගත්හ.

බස්නාහිර (මධ්‍යම) කණ්ඩායමේ පසිදු සූරිය බණ්ඩාර ලකුණු 134ක්ද , සොනාල් දිනූෂ ලකුණු 71ක්ද , බස්නාහිර (දකුණ) කණ්ඩායමේ නිශාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 113ක්ද , නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ලකුණු 98ක්ද බස්නාහිර (උතුර) කණ්ඩායමේ අෂාන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 69ක්ද උතුරු පළාතේ බහුජන් ලකුණු 55ක්ද ඩිනොෂාන් ලකුණු 50ක්ද රැස්කරමින් පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වූහ. පන්දු යවන්නන් අතුරින් බස්නාහිර (මධ්‍යම) පළාතේ කළණ පෙරේරා ලකුණු 19කට කඩුලු 4ක්ද උතුරු පළාතේ ටී.විදුෂාන් ලකුණු 23කට කඩුලු පහක්ද උතුරු මැද පළාතේ දමිත් සමරවික්‍රම ලකුණු 47කට කඩුලු පහක්ද දවාලූහ.

  • බස්නාහිර (මධ්‍යම) ලකුණු 275කින් නැගෙනහිර පළාත පරාජය කළේය.

 බස්නාහිර පළාත (මධ්‍යම) ඕවර 47දී කඩුලු 6ට 321

පසිදු සූරියබණ්ඩාර 134, සොනාල් දිනූෂ 71යි, කමල් මිෂාර 52, තේවා දිලක්ෂාන් 44ට 2

නැගෙනහිර පළාත 46(ඕවර 18.1යි)

පසිදු දිල්හාර 21,කළණ පෙරේරා 19ට4, චමිදු විජේසිංහ 13ට2යි

  • බස්නාහිර පළාත (දකුණ) ලකුණු 232කින් ඌව පරාජය කළේය.

බස්නාහිර පළාත දකුණ කඩුලු 8ට 326 (ඕවර 50)

නිශාන් ප්‍රනාන්දු 113, නුවනිදු ප්‍රනාන්දු 98, රවිදු දර්ශන 62ට 3,

ඌව පළාත ලකුණු 94යි (ඕවර 29.1යි)

රවිදු දර්ශන 36, රොහාන් සංජය 9ට 3,අවිශ්ක ලක්ෂාන් 9ට 3

  • බස්නාහිර පළාත (උතුර) කඩුලු 7කින් මධ්‍යම පළාත පරාජය කළේය.

මධ්‍යම පළාත ලකුණු 138යි (ඕවර 50යි)

පුබුදු බණ්ඩාර 46යි, රවිදු ප්‍රනාන්දු 28ට 3, යුගීෂ දිල්ෂාන් 20ට 2

බස්නාහිර පළාත (උතුර) කඩුලු 3ට 142යි (ඕවර 26.3යි)

අෂාන් ප්‍රනාන්දු 69,ෂෙහාන් ප්‍රනාන්දු 44,කල්හාර සේනාරත්න 39ට 3

  • උතුරු පළාත ලකුණු 135කින් උතුරු මැද පළාත පරාජය කළේය.

උතුරු පළාත ලකුණු 211යි (ඕවර 47යි)

බහුජන් 55,ඩිනෝෂාන් 50,දමිත් සමරවික්‍රම 47ට 5, පී.ධනංජය 39ට 2

උතුරු         මැද පළාත 76යි (ඕවර 19.5)

අවිශ්ක සේනාධීර 21, ටී.විදුශාන් 23ට 5,එම්.අබිනාශ් 9ට2