මේජර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය – එන්.සී.සි / එස්. එස්. සී ජයගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන මේජර් ලීග් ‘ඒ’ කොටසේ ප්‍රධාන තරගාවලියේ සති අන්තයේ (15,16 හා 17) දිනවල පැවැති තරග අතුරින් එන්. සී. සී. හා එස්. එස්. සී. කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ අත්කරගත් අතර, හලාවත මේරියන්ස් සහ බී. ආර්. සී. අතර තරගය ලකුණු සමවීමෙන් විසදුමකින් තොරව නිම විය.

එන්. සී. සි. කඩුලු 10කින් ටැමිල් යූනියන් පරාජය කළ අතර, එස්. සී. සී. කඩුලු හතකින් සරසන්ස් පැරදවීය.

මුවර්ස් – සී. සී. සී, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව – වරාය අධිකාරිය සහ රාගම – කෝල්ට්ස් අතර තරග ජය පැරැදුමින් තොරව නිමාවට පත්විය.

තරග ප්‍රතිඵල මෙසේය:– 

එන්.සී.සී. කඩුලු 10කින් ටැමිල් යූනියන් පරාජය කරයි.

ටැමිල් යූනියන් මුල් ඉනිම 117- ඩී. සරත්චන්ද්‍ර 33, ලසිත් මාලිංග 24ට 2යි, ළහිරු කුමාර 21ට 2යි, සී. කරුණාරත්න 19ට 2යි, කෞෂල්‍ය 19ට 2යි,  එල්. ඇඹුල්දෙනිය 25ට 2යි.

එන්.සී.සී. මුල් ඉනිම 234 යි.  එල්. ඉහලගමගේ 45යි, එස්. වීරක්කොඩි 34යි, පී. ලියනගේ 69ට 5යි.

ටැමිල් යූනියන් දෙවනි ඉනිම 221යි.  ඩී. හේවතන්ත්‍රී 71යි, බී. එම්. මෙන්ඩිස් 67යි, පී. කෞෂල්‍ය 86/4යි,  එල්. ඇඹුල්දෙනිය 55ට 5යි.

එන්.සී.සී. දෙවනි ඉනිම කිසිවෙකු නොදැවී 105යි. 

එස්. වීරක්කොඩි නොදැවී 52යි, ඉහලගමගේ නොදැවී 51යි,

 

එස්.සී.සී. කඩුලු 7කින් සරසන්ස් පරාජය කරයි.

එන්.සී.සී. මුල් ඉනිම කඩුලු 4ට 444යි.  බී. කරුණාරත්න 83යි, කේ. සිල්වා 42, ෂම්මු අෂාන් 107යි, එම්. සිරිවර්ධන නොදැවී 137යි.  එස්. රන්දුනු 71ට 1යි.

සරසන්ස් මුල් ඉනිම 238යි.  එස්. පෙරේරා 33යි.  එන්. කුරේ නොදැවී 90යි.  කේ. ප්‍රසාද් 66ට 4යි.

සරසන්ස් දෙවනි ඉනිම 253යි.  එම්. ජලීල් 58යි.  ජී. අමරසිංහ 42යි.  පී. මධුවන්ත 63යි.  ජේ. වැන්ඩසේ 72ට 4යි.

එස්. සී. සී. දෙවනි ඉනිම කඩුලු 03ට 55යි.

එස්. අෂාන් නොදැවී 31යි.  පී. ජීවන්ත 33ට 2යි.

මුවර්ස් – සී.සී.සී. ජයපරාජ නෑ. 

මුවර්ස් මුල් ඉනිම කඩුලු 6ට 444යි.  කේ. පෙරේරා 121යි.  එස්. විතානවසම් 62යි.  ටී. සඳකැන් 100ට දෙකයි.

දෙවනි ඉනිම කඩුලු 1ට 26යි.

සී. සී. සී. මුල් ඉනිම 388යි.   බී. කේ. මෙන්ඩිස් 177යි.  එම්. බණ්ඩාර 60යි.  එස්. ප්‍රනාන්දු 98ට 3යි.  කේ. රත්නායක 118/5යි.

 

හලාවත මේරියන්ස් – බී. ආර්. සී. ලකුණු සම වේ.

හලාවත මේරියන්ස් මුල් ඉනිම 293යි.  එන්. සී. සේරසිංහ 63යි.  ඉසුරු උදාන 45යි.  එස්. රන්දිව් 90ට 6යි.  ඊ. එදිරිසිංහ 72ට 2යි.

බී. ආර්. සී. මුල් ඉනිම 316යි.  ටී. එන්. සම්පත් 96යි.  එම්. බුද්ධික 123යි.  එම් පුෂ්පකුමාර 102ට 5යි.

හලාවත මේරියන්ස් දෙවනි ඉනිම 117යි.  එස්. සේරසිංහ 53යි.  ඩී. තරංග 28යි.  ඊ. එම්. එදිරිසිංහ 17ට 3යි.  එච්. රාමනායක 34ට 5යි.

බී. ආර්. සී. දෙවනි ඉනිම 94යි.  එච්. විතාන නොදැවී 35යි.  පුෂ්පකුමාර 51ට 5යි.  සේරසිංහ 31ට 4යි.

යුද හමුදාව සහ වරාය අධිකාරිය අතර තරගය ජය පරාජය නෑ.

යුද හමුදාව මුල් ඉනිම 224යි. 

එල්. කේ. ෆ්‍රැන්සිස්කෝ 57යි.  ඒ. කේ. එන් ද සිල්වා 40යි.  අඩෙල් මලික් 30ට 2යි.  එන්. සී. කොමසාරු 28ට 3යි.

වරාය අධිකාරිය මුල් ඉනිම 272යි. 

කේ. වයි. ද සිල්වා 76යි.  එන්. කේ. ලියනපතිරණ 72ට 3යි.  පී. සී. වික්‍රමසිංහ 61යි.  එස්. රිද්ම 13ට 2යි.

යුද හමුදාව දෙවනි ඉනිම කඩුලු 5ට 143යි. 

කේ. ඩී. වී. විමුක්ති 27යි.  ඒ. කේ. ද සිල්වා නොදැවී 46යි.

 

රාගම ක්‍රීඩා සමාජය – කෝල්ට්ස් තරගය ජය පරාජය නෑ.

රාගම මුල් ඉනිම කඩුලු 9ට 401යි. 

එස්. ප්‍රනාන්දු 55යි.  ජේ. ලියන්ගේ 51යි.  ආර්. සොයිසා 86යි.  එච්. ජයරත්න 62යි.  එන්. ගමගේ 110ට 5යි.

කෝල්ට්ස් මුල් ඉනිම 190යි.

ඒ. ප්‍රනාන්දු 30යි.  පී. ඒ. පෙරේරා 24යි.  කේ. අන්ජුල 24යි.  එම්. අපෝන්සු 47ට 4යි.  එච්. ජයරත්න 28ට 2යි.  කේ. පීරිස් 25ට 2යි.

කෝල්ට්ස් දෙවනි ඉනිම කඩුලු 2ට 73යි.

පී. ඒ. පෙරේරා නොදැවී 37යි.  ජේ. ලියනගේ 7ට 1යි.

– බන්දුල මොල්ලිගොඩ –

Tier A - Group A

TeamsMatchWOLOFWFLFTMTNRPoints
Sinhalese Sports Club
61-24---71.155
Ragama Cricket Club
6--35---66.925
Colts Cricket Club

62142---66.760
Saracens Sports Club 6-213---49.130
Colombo Cricket Club 61-21---46.760
Moors Sports Club6--11---33.410
Bloomfield C & AC6-111---32.815

Tier A - Group B

TeamsMatchesWOLOFWFLFTMTNRPoints
Chilaw Marians CC
65----1-101.445
Burger Recreation Club6113--1-69.720
Nondescripts Cricket Club
633-----63.325
Sri Lanka Port Authority SC
6231----58.505
Tamil Union C & AC61221---54.780
Army Sports Club612-3---36.370
Badureliya Cricket Club613-2---35.425