සරසන්ස් – මේරියන්ස්-කෝල්ට්ස් – එන්.සී.සී. ජයගනී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන අන්තර් සමාජ ඕවර 50 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී සරසන්ස්, හලාවත මේරියන්ස්, එන්. සී. සී. සහ කෝල්ට්ස් කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ අත්කරගත්හ.

සරසන්ස් කඩුලු 4කින් එස් එස්. සී. පරාජය කරයි.

එස්. එස්. සී. 220යි (ඕවර 50යි) දිමුත් කරුණාරත්න 65, චාමර කපුගෙදර 34, ධම්මික ප්‍රසාද් 36, ජෙෆ්රි වැන්ඩසෙ 35, පී. ජීවන් 33ට 3, එස්. පෙරේරා 21ට 2.

සරසන්ස් කඩුලු 6ට 221යි (42 ඕවර) ඒ. ඩී. සොලමන්ස් 124, සචිත්‍ර සේනානායක 29ට 2යි.

හලාවත මේරියන්ස් ඩක්වර්ත්ලුවිස් ක්‍රමයට ගාල්ල ක්‍රිකට් පිල පරාජය කරයි.

හලාවත මේරියන්ස් කඩුලු 8ට 318යි.  (ඕවර 50යි) ෂෙහාන් ජයසූරිය 161, ආර්. ගෝමස් 54, බී. ඕ. ප්‍රනාන්දු 47, යූ. එස්. සංජීව 58ට 4, කේ. ප්‍රනාන්දු 48ට 2.

ගාල්ල ක්‍රිකට් පිල කඩුලු 5ට 135 (ඕවර 34යි) එච්. එම්. රාජපක්ෂ 56, එස්. ඊ. සේරසිංහ 21ට 2.

එන්. සී. සී. ලකුණු 83කින් (ඩක්වර්ත්ලුවිස්) ක්‍රමයට බදුරලිය පරාජය කරයි.

එන්. සී. සී. කඩුලු 5ට 326යි.  (ඕවර 50යි).  මහේල උඩවත්ත 117, ඒ. කේ. පෙරේරා නොදැවී 106යි, එස්. ප්‍රනාන්දු 66ට 2, එන්. සුබසිංහ 77ට 2.

බදුරලිය කඩුලු 7ට 139යි.  (ඕවර 29යි).  ඩී. ආර්. එන්. ද සිල්වා නොදැවී 51යි.

කෝල්ට්ස් කඩුලු 2කින් යුද හමුදාව පරාජය කරයි.

යුද හමුදාව කඩුලු 9ට 237යි.(ඕවර 50යි)  ඩී. ඩී. සොයිසා 57, ජේ. සිල්වා 48, එල්. ඊ. එදිරිසිංහ 38, කේ. එච්. කුලසේකර 36ට 2, එන්. ගමගේ 60ට 3.

කෝල්ට්ස් කඩුලු 8ට 240යි ඕවර 48.5.  සධීර සමරවික්‍රම නොදැවී 124, එස්. එස්. ආරච්චිගේ 35, ඒ. පී. සිල්වා 36ට 2, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න 56ට 2.

බ්ලූම්ෆීල්ඩ් – මීගමුව ක්‍රිකට් පිල තරගය ජය පරාජ නෑ.

බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ඕවර 50 දී කඩුලු 9ට 240යි.  එන්. ෆ්‍රැන්සිස්කෝ 69, එස. ඒ. ප්‍රනාන්දු 35, එස්. සිල්වා 51ට 5.

මීගමුව ක්‍රිකට් පිල කඩුලු 6ට 108යි. (ඕවර 15යි) එල්. කෲස් පුල්ලේ නොදැවී 31යි, කේ. එම්. සිල්වා 26ට 2.

බී. ආර්. සී. – සී. සී. සී. තරගය ජය පරාජය නෑ.

සී. සී. සී. කඩුලු 8ට 222 (ඕවර 50යි) මලින්ද වර්ණපුර 56යි, එල්. ඩී. මධුශාන් නොදැවී 49, ආර්. චන්ද්‍රගුප්ත 35, එච්. රාමනායක 25ට 2, ඊ. එදිරිසිංහ 38ට 3යි.

බී. ආර්. සී. කඩුලු 5ට 51යි (ඕවර 14යි) පී. එල්. ගමගේ 14ට 2, ඒ. ප්‍රියංජන් 17ට 2.

මුවර්ස් – ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය තරගය ජය පරාජය නෑ.

මුවර්ස් කඩුලු 9ට 285යි (ඕවර 50යි).  අයි. එස්. සමරසූරිය 139, ටී. එම්. බදුගේ 48, එල්. පී. සිල්වා 39, එම්. ඒ. ලියනපතිරණගේ 41ට 4, ඩබ්ලිව්. විමර්ශන 33ට 3.

පොලිසිය – ගුවන්හමුදා තරගය ජය පරාජය නෑ.

ගුවන් හමුදාව ඕවර 49.3 දී 204යි.  යූ. පරාක්‍රම 39, එස්. ඒ. මිහිරාන් 38, එස්. එල්. ප්‍රනාන්දු 50, බී. බී. සංජීව 43ට 2, එච්. ජයවර්ධන 24ට 2, කේ. පී. ප්‍රියදර්ශන 38ට 2.

පොලිසිය කඩුලු 5ට 101යි (ඕවර 12.2යි) එස්. දුෂන්ත 25, එස්. රංගික 19ට 2.

ටැමිල් යූනියන් – කලුතර නගර කණ්ඩායම තරගය ජය පරාජය නෑ.

ටැමිල් යූනියන් 200යි (ඕවර 48.5යි).  තරංග පරණවිතාන 78, කේ. පී. කරුණානායක 45, එන්. කේ. කාරියවසම් 33ට 6යි.

කලුතර නගර කණ්ඩායම කඩුලු 5ට 64යි (ඕවර 11.5යි)

පානදුර ක්‍රීඩ සමාජය – කුරුණෑගල තරුණ පිල ජය පරාජය නෑ.

කුරුණෑගල තරුණ පිල කඩුලු 8ට 102යි (ඕවර 29යි) එම්. වී. ඩී. පෙරේරා 16ට 3, බී. ඒ. එන්. ප්‍රනාන්දු 15ට 2.

– බන්දුල මොල්ලිගොඩ –