සුපර් එයිට් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී වරාය අධිකාරිය රාගම පරාජය කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙහෙයවන සුපිරි අට (සුපර් එයිට්) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සති අන්තයේ පැවැති තරග අතුරින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය,  එස්. එස්. සී., හලාවත මේරියන්ස් සහ බී. ආර්. සී කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණ අත්කර ගත්හ.

කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාප ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති තරගයේ දී ප්‍රබල රාගම ක්‍රිකට් සමාජය ඉනිමකින් හා ලකුණු 42කින් පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරි කණ්ඩායම සමත්විණි.  රාගම ක්‍රිකට් සමාජය මුල් ඉනිමේ දී ලබාගත් ලකුණු 269ට පිළිතුරු ලෙස වරාය අධිකාරිය මුල් ඉනිමේදී කඩුලු නවයකට ලකුණු 485ක් ලැබීය.  රාගම ක්‍රිකට් සමාජය දෙවන ඉනිමේ ද ලබාගත්තේ ලකුණු 174ක් පමණකි.  මේ තරගයේ දී වරාය අධිකාරිය කණ්ඩායමේ එන්. සී. කොමසාරු කඩුලු නවයක් ද එම්. ඒ. ලියනපතිරනගේ කඩුලු අටක් ද දවාලූහ.

සී. සී. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති එස්. එස්. සී. සහ එන්. සී. සී. තරගයෙන් එස්. එස්. සී. පිල ලකුණු 194කින්ද එස්. එස්. සී ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැති කෝල්ට්ස් – හලාවත මේරියන්ස් තරගයෙන් හලාවත මේරියන්ස් කඩුලු හතරක ජයක් ද අත්කර ගත්හ.  මේ අතර කෝල්ට්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ දී බී. ආර්. සී. කණ්ඩායම ලකුණු 83කින් සරසන්ස් පරාජයට පත්කළේය.

  • කටුනායක නිදහස් වෙළෙ කලාප ක්‍රීඩාංගණයේ දී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඉනිමකින් හා ලකුණු 42කින් රාගම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පරාජයට පත්කළේය.

රාගම ක්‍රිකට් සමාජය මුල් ඉනිම 269යි.  ළහිරු තිරිමාන්න 52, එස්. ප්‍රනාන්දු 42, එම්. ඩී. යූ. ජයසුන්දර 39, එන්. සී. කොමසාරු 66ට 5යි, එම්. ඒ. ලියනපතිරනගේ 74ට 3, එම්. සී. ජයම්පති 70ට 2.  රාගම ක්‍රිකට් සමාජය දෙවන ඉනිම 174යි.  කේ. පී. පීරිස් 45, ළහිරු තිරිමාන්න 40, එම්. ඒ. ලියනපතිරනගේ 85ට 5, කොමසාරු 45ට 5.  ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය කඩුලු 9ට 485යි.  ඒ. ජී. මනීෂාන් නොදැවී 139යි, කේ. වයි. ද සිල්වා 66යි, ආර්. ජේ. එම්. රූපසිංහ 66යි, සී. ජයම්පති 62යි, එම්. ඒ. අපෝන්සු 82ට 3, බී. කේ. මිලන්ත 11ට 2, එච්. අයි. ජයරත්න 75ට 2.

  • හලාවත මේරියන්ස් කඩුලු 4කින් කෝල්ට්ස් පරාජය කරයි.

කෝල්ට්ස් මුල් ඉනිම 169යි.  ටී. පී. ලක්ශාන්ත 37, පී. එම්. පුෂ්පකුමාර 40ට 5, ඉසුරු උදාන 31ට 3, ඒ. එම්. ප්‍රනාන්දු 22ට 2.  කෝල්ට්ස් දෙවන ඉනිම.  එච්. දුමිඳු 57, එන්. ටී ගමගේ නොදැවී 52,  පී. බී. සිල්වා 35, ඉසුරු උදාන 18ට 2, පුෂ්පකුමාර 59ට 2.

හලාවත මේරියන්ස් මුල් ඉනිම 162යි.  ෂෙහාන් ජයසූරිය 50, බී. ප්‍රනාන්දු 36, එන්. ජී. ජයසූරිය 47ට 6.  හලාවත මේරියන්ස් දෙවන ඉනිම කඩුලු 6ට 234යි.  ජී. එස්. ජයසුරීය 95, කේ. වී. අධිකාරි 57, මොහමඩ් අලි 34ට 2, එන්. ගමගේ 57ට 2, එස්. ජයසූරිය 63ට 2යි.

  • සී. සී. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී එස්. එස්. සී. ලකුණු 194කින් එන්. සී. සී. පරාජය කරයි.

එස්. එස්. සී. මුල් ඉනිම 347යි.  මිලින්ද සිරිවර්ධන 70, දසුන් ශානක 63, කේ. සී. අකලංක 56, ෂම්බු අෂාන් 40, එල්. ඇඹුල්දෙණිය 81ට 5, එම්. එෆ් මහ්රුෆ් 59ට 2, සී. කරුණාරත්න 86ට 2.  එස්. එස්. සී. දෙවන ඉනිම 300යි.  එම්. භානුක 110, එන්. කුලසේකර 47, දසුන් ශානක 38, එල්. ඇඹුල්දෙණිය 89ට 5, සී. කරුණාරත්න 40ට 2.  එන්. සී. සී. මුල් ඉනිම 298යි.  ඒ. කේ. පෙරේරා 107, මහේල උඩවත්ත 46, පී. සී. ද සිල්වා 38, කේ. ටී. ප්‍රසාද් 37ට 4, දසුන් ශානක 29ට 3, ජේ. වැන්ඩසේ 113 ට 2.  එන්. සී. සී. දෙවන ඉනිම 155යි.  එස්. සේනානායක 65ට 6යි, වැන්ඩසෙ 30ට 3.

  • කෝල්ට්ස් පිටියේ දී බී. ආර්. සී. ලකුණු 83කින් සරසන්ස් පරාජය කරයි.

බී. ආර්. සී. මුල් ඉනිම 168යි.  ජේ. ආර්. සංජය 34, එච්. රාමනායක 30, ආර්. ලියනආරච්චි 35ට 3, එම්. එන්. දිල්ශාඩ් 38ට 2.  බී. ආර්. සී. දෙවන ඉනිම 294යි.  පී. ඩී. දාස් 72, එල්. ලක්ෂාන් 47, එච්. විතාන 45, ජේ. ආර්. සංජය නොදැවී 41, එස්. පෙරේරා 87ට 6, ආර්. ලියනආරච්චි 68ට 2.  සරසන්ස් මුල් ඉනිම 173.  ජී. කේ. අමරසිංහ 51, එස්. පෙරේරා නොදැවී 35, පී. ටී. දාබරේ 30, එස්. රන්දිව් 26ට 4, ටී. එන්. සම්පත් 31ට 4, බී. සංජය 37ට 2.  සරසන්ස් දෙවන ඉනිම 206යි.  එම්. ජලීල් නොදැවී 90, දාබරේ 38, සම්පත් 57ට 4, ඊ. එම්. සී. එදිරිසිංහ 69ට 5යි.

– බන්දුල මොල්ලිගොඩ –

-The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of Sri Lanka Cricket-